Publicerad 3 september 2021

Digital tillsyn-trygghet och säkerhet för den enskilde

Digital tillsyn kan användas för olika målgrupper i kommunens vård och omsorg. Tjänsten passar den som vill kunna sova tryggt utan att få fysiskt besök av personal, samtidigt som personalen får en effektiv resurshantering.

Vad är Digital tillsyn?

Digital tillsyn är en tjänst för de som har behov av trygghetsbesök på natten. Syftet är att öka tryggheten i hemmet och fungera som alternativ eller komplement till personliga besök. Insatsen beviljas med stöd av Socialtjänstlagen 4 kapitel 1 §.

Digital tillsyn passar den som vill kunna sova tryggt utan att få fysiskt besök av personal. Tjänsten är särskilt bra för personer som är lättväckta och som blir oroliga av besök i hemmet. Digital tillsyn möjliggör också en effektiv resurshantering för personalen.

Socialstyrelsens årliga enkät kring E-hälsa och välfärdsteknik visar att 76 procent av kommunerna idag erbjuder digital tillsyn för äldre. Det är en väl beprövad välfärdsteknik som flera kommuner helt eller delvis erbjuder sina äldre.

Beskrivning av funktionen

Personal från kommunen eller externa larmoperatörer gör en tillsyn via kamera under överenskomna tidsintervaller. Övrig tid är kameran försatt i viloläge. Tillsynen sker i realtid och sparas inte. Om personalen inte ser den enskilde vid tillsynstillfället gör de ett nytt försök inom överenskommen tid. Om den enskilde fortfarande inte är synlig eller om det förekommer andra problem som till exempel strömavbrott, görs ett personligt besök.

Kameran har ett mörkerseende och placeras diskret med god översikt över sovplatsen. För installationen av kameran ingår en router (teknisk dosa) med SIM-kort. Det innebär att kommunikationen sker via mobilnät och därför behövs varken telefoni eller internetuppkoppling. För installation krävs ström, en grendosa och/eller förlängningskabel.

Tips

  • Informera nya medarbetare om hur digital tillsyn fungerar.
  • Erbjud den enskilde möjligheten att få prova på digital tillsyn under en tid.

Informationsansvarig

  • Ann-Charlotte Klarén
    Medlem

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset