Publicerad 8 december 2021

Stöd och vägledning välfärdsteknik äldreomsorg

Ett antal kommuner har infört nya omsorgstjänster med framgång och många kommuner vill göra en liknande utveckling. Därför har Kompetenscenter välfärdsteknik sammanställt information och erfarenheter från kommuner som använder den digitala tekniken.

Med välfärdsteknik kan nya omsorgstjänster införas som bidrar till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning kan bo kvar hemma, känna sig trygga och delaktiga i samhället samt nå en bättre hälsa. Att använda välfärdsteknik handlar om att utveckla nya arbetssätt och mindre om att hantera teknik.

SKR ansvarar även för att genomföra ett särskilt nationellt projekt med syfte att bättre ta tillvara potentialen i automatisering.

Med anledning av det ökade behovet av att kommunicera på distans ska kommunerna ges fortsatt stöd i informationssäkerhetsarbetet för att skapa förutsättningar för att kunna införa en säker digital kommunikation. Kommunerna ska också ges information och ökad kunskap om säkra inloggningar vid införskaffandet av välfärdsteknik.

Fyra omsorgstjänster

Detta stöd syftar till att tillhandahålla användbar information för fyra omsorgstjänster till de kommuner som vill göra samma verksamhetsutveckling. Att vi valt just dessa fyra är för att de används av många kommuner, det finns tydliga nyttor och de är väl beprövade i flera kommuner med gott resultat. Sidorna kommer att uppdateras efter hand.

De fyra omsorgstjänsterna är

Mobila trygghetslarm

Digital tillsyn

Digitala lås

Läkemedelsautomater (kommer under året)

Målgrupp för detta stödmaterial är chefer, utredare och verksamhetsutvecklare i kommuner som vill ha stöd i sitt arbete.

Informationsansvarig

  • Ann-Charlotte Klarén
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR