Publicerad 20 augusti 2021

Kramfors påverkar morgondagens välfärd

Kramfors har under lång tid infört nya arbetssätt inom äldreomsorgen, och är övertygade om att välfärdsteknik ger fler verktyg att använda i kommunens förändringsarbete.

Ett prioriterat område är att skapa en meningsfull vardag för de äldre; en vardag som gör att de mår bra. Med syfte att öka välmåendet satsar därför Kramfors på produkter som stimulerar sensorisk och fysisk aktivering. Här är några exempel:

 • Elcyklar för äldre i olika utförande för att möta individuella behov
 • Tovertafel – interaktiva spel för kognitiv stimulering och underhållning
 • Joyvest - en produkt för att stimulera till rörelse
 • INMU relax och INMU dance - produkter för sensorisk stimulering och fysisk aktivering
 • Robotkatter

‑ Det här är teknik som bjuder in de äldre till roliga upplevelser, som utvecklar och stimulerar, som förenar och skapar positiva känslor, säger David Wiklund, verksamhetsutvecklare välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Mer om Kramfors arbete

Kramfors är en landsbygdskommun i Höga Kusten. Kommunen är en av de största arbetsgivarna med cirka 1600 medarbetare varav de flesta arbetar inom välfärdsområdet. Här berättar David Wiklund mer om Kramfors kommuns förändringsarbeten inom äldreomsorgen. Filmen har producerats av Kramfors kommun. Längd 2 minuter.

Några av de införanden av digital teknik som kommunen gjort är:

 • trygghetskameror i ordinärt och särskilt boende
 • enhetskameror
 • nyckelfri hemtjänst
 • digitala medicinskåp
 • effektiva videomöten mellan region och kommun
 • mobil dokumentation

Det finns även fler intressanta förändringsarbeten som kommer att ta kommunen ännu längre, bland annat digitala signeringslistor, motoriserade draglakan och läkemedelsrobot.

Ett annat stort förändringsarbete, som alla kommuner och regioner kommer påverkas av är arbetet med God och nära vård.

- Vi ser fram emot att bryta gamla ramverk och möta framtidens hälso- och sjukvård på nya sätt med fokus på invånarna, avslutar David Wiklund.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Eva Sahlén
  Konsult

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset