Publicerad 28 april 2022

Utveckla äldreomsorgen genom digitala lösningar - Kalmar

För Kalmar kommun är e-hälsa, användande av välfärdsteknik och digitalisering väsentligt för att förbättra verksamheterna och öka kvalitén för vård-och omsorgstagarna. Kommunen strävar också efter att använda moderna arbetssätt för att vara en attraktiv arbetsgivare.

I Kalmar kommun bor nästan 70 000 personer, ungefär 14 000 av kommunens invånare är 65 år eller äldre. Cirka 2000 personer i kommunen har stöd och hjälp från äldreomsorgen.

Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen gör en kort sammanfattning av digitaliseringsarbetet inom äldreomsorgen. Filmen har producerats av Kalmar kommun. Längd 1.30 minuter.

Kalmar utvecklar äldreomsorgen genom digitala lösningar

Digitalisera i äldreomsorgen viktigt av flera anledningar

För Kalmar kommun är e-hälsa, användande av välfärdsteknik och digitalisering väsentligt för att förbättra verksamheten och öka kvaliteten för våra vård- och omsorgstagare. Genom detta kan också omsorgstagarnas självständighet öka.

– Alla vill kunna bo hemma så länge som möjligt, det bidrar till bättre hälsa och ökad livskvalitet. Genom att använda välfärdsteknik rustar vi för eventuellt kommande personalbrist liksom att vara en attraktiv arbetsgivare. Exempelvis kan en läkemedelsrobot möjliggöra en omfördelning av vissa arbetsuppgifter så att personal i större utsträckning kan utföra avancerade vård- och omsorgsuppgifter, säger Mattias Ask.

Projekt välfärdsteknik korttid

Redan 2018 tog omsorgsnämnden en e-hälsostrategi som ska hjälpa verksamheten att uppnå en jämlik vård och omsorg som är både resurseffektiv och hållbar. Med hjälp av strategin hålls riktningen och anges vilka satsningar som ska göras på digitala verktyg och hjälpmedel.

Kalmar kommun har kommit en bit på vägen med flera pågående satsningar och ännu fler på gång. Ett av de pågående satsningarna är ”Projekt välfärdsteknik korttid”.

Välfärdsteknik kan kännas som obekant för många omsorgstagare och vissa vet inte om vilka lösningar som faktiskt finns eller hur det fungerar. Därför är syftet med projektet att på ett av kommunens korttidsboenden introducera omsorgstagare till välfärdsteknik så att de i en trygg miljö kan ”klämma och känna” på den teknik som kommunen erbjuder (digital tillsyn, GPS-klocka, medicin-skåp, läkemedelsrobot och digitala lås).

En del av projektet är att all personal på korttidsboendet ska få en kort introduktionsutbildning i grunderna till välfärdsteknik och de olika tjänsterna. Då kommer personalen kunna besvara enklare frågor från omsorgstagaren eller anhöriga. Det blir dels en kompetenshöjning för Kalmar kommuns medarbetare, dels en möjlighet att öka användningen av välfärdsteknik i ordinärt boende.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR