Publicerad 11 mars 2021

Utveckla äldreomsorgen genom digitala lösningar - Kalmar

För Kalmar kommun är e-hälsa, användande av välfärdsteknik och digitalisering väsentligt för att förbättra verksamheterna och öka kvalitén för vård-och omsorgstagarna. Kommunen strävar också efter att använda moderna arbetssätt för att vara en attraktiv arbetsgivare.

I Kalmar kommun bor nästan 70 000 personer, ungefär 14 000 av kommunens invånare är 65 år eller äldre. Cirka 2000 personer i kommunen har stöd och hjälp från äldreomsorgen.

Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen gör en kort sammanfattning av digitaliseringsarbetet inom äldreomsorgen. Filmen har producerats av Kalmar kommun. Längd 1.30 minuter.

Digitalisera i äldreomsorgen viktigt av flera anledningar

Som modellkommun hoppas Kalmar kunna inspirera och dela med sig av erfarenheter när det gäller olika digitala lösningar inom till exempel internkommunikation, mobila stöd i hemtjänsten, digital tillsyn, läkemedelsautomater och olika lösningar kring larmhantering på boenden.

– En väldigt stor del av äldreomsorgen är egenregi, de kommuner som har liknande situation kommer nog kunna ta med sig en del, säger Mattias Ask. För oss är e-hälsa, användande av välfärdsteknik och digitalisering väsentligt för att förbättra våra verksamheter och öka kvaliteten för våra vård- och omsorgstagare. Vi vill dessutom öka omsorgstagares självständighet med hjälp av tekniska hjälpmedel. Och sen vill vi givetvis använda moderna arbetssätt som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare och för att klara den framtida kompetensförsörjningen.

I Kalmar kommun, liksom i hela landet, är vård- och omsorgssektorn ett framtida bristyrke. Det betyder att kommunen behöver hitta nya metoder som stödjer självständigt boende hemma.

– Alla vill kunna bo hemma så länge som möjligt, det bidrar till bättre hälsa och ökad livskvalitet. Genom att använda välfärdsteknik rustar vi för eventuellt kommande personalbrist. Exempelvis kan en läkemedelsrobot möjliggöra en omfördelning av vissa arbetsuppgifter så att personal i större utsträckning kan utföra avancerade vård- och omsorgsuppgifter, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Flera spännande satsningar på gång i Kalmar

Redan 2018 tog omsorgsnämnden en e-hälsostrategi som ska hjälpa verksamheten att uppnå en jämlik vård och omsorg som är både resurseffektiv och hållbar. Med hjälp av strategin hålls riktningen, och bestämmer vilka satsningar som ska göras på digitala verktyg och hjälpmedel, till exempel välfärdsteknik.

Kalmar kommun har kommit en bit på vägen sedan 2018, med flera pågående satsningar och ännu fler på gång. Bland de kommande satsningarna finns:

  • en pilot för e-tillsyn på dagtid inom hemtjänsten
  • övergång till enbart digitala signeringslistor
  • test av trygghetskameror på boende
  • kompetensinsatser för medarbetare
  • insatser för att stärka samarbetet med näringslivet, universitetet och regionen.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset