Publicerad 18 oktober 2021

Inspelade evenemang välfärdsteknik

Kompetenscenter välfärdsteknik sänder en webbserie med fokus på en särskild välfärdsteknisk tjänst per tillfälle. Serien är indelad i olika steg och är anpassad utifrån de lägen som kommunerna befinner sig i. Här hittar du ett urval av de inspelade evenemangen.

Vad innebär automatisering inom äldreomsorgen?

Fjärde seminariet genomfördes 22 september och handlade om hur man på olika sätt kan påbörja arbetet med automatisering. Vad behöver göras inom äldreomsorgen för att kunna automatisera de administrativa processerna? Medverkade gjorde: Dick Lindberg, utredare Socialstyrelsen, Johanna Linde, digitaliseringscoach Grästorps kommun, Annika Londono Öst, programansvarig SKR
Ulrica Runemar, utredare SKR och Katarina Pihl och Elisabeth Kjellin från SKR Kompetenscenter välfärdsteknik. Längd: 1 timme

Får man använda kamera i äldreomsorgen?

10 juni 2021 genomfördes ett seminarium om de juridiska förutsättningarna för att använda välfärdsteknik i äldreomsorgen. Under seminariet gick vi igenom de rättsliga förutsättningarna för att använda välfärdsteknik, bland annat kamera, i den kommunala vården och omsorgen. Medverkade gjorde Lena Carlereus, chef för vård och omsorg Lunds kommun, Manolis Nymark juristkonsult SKR, Emilia Danielsson, förbundsjurist SKR, Mats Rundkvist, projektledare SKRs Kompetenscenter välfärdsteknik, Eva Sahlén samordnare SKRs Kompetenscenter för välfärdsteknik. Längd 1 timme och 56 minuter.

Hur mäter man nyttan med välfärdsteknik?

Andra seminariet genomfördes 2 juni 2021 och var ett inspirationsseminarium om att mäta nytta med välfärdsteknik. Seminariet riktar sig till personal inom äldreomsorgen. Från modellkommunerna medverkade David Johansson Skellefteå kommun, Maria Taserud och Per Söderberg från Karlstad kommun, Madeleine Alfinsson Borås kommun, Jonas Frantzich Olsson Lunds kommun. Övriga medverkande är Agneta Aldor från eHälsomyndigheten, Amanda Sundberg från Inera och Elisabeth Kjellin och Katarina Pihl från SKR. Längd 57 minuter.

Hur svårt kan det vara att arbeta med informationssäkerhet? 25 maj 2021

Sändningen 25 maj 2021 var ett inspirationsseminarium om informationssäkerhet för personal inom äldreomsorgen och fyra av våra modellkommuner berättar om hur de arbetar med det i sin verksamhet. Från modellkommunerna medverkar Åsa Strandlund Kalmar kommun, Victoria Henriksson och Aina Bleikvassli från Övertorneå kommun, Andreas Jensen Uddevalla kommun, Shadan Ghafouri Eskilstuna kommun. Övriga medverkande är Elisabeth Kjellin, Katarina Pihl och Jonas Nilsson från SKR samt Dick Lindberg från Socialstyrelsen. Längd 55 minuter.

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Konsult

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset