Publicerad 1 juni 2021

Läkemedel, äldre

Det är viktigt att öka kunskapen om äldres läkemedelsbehandling. SKR har tagit fram en webbutbildning för säker läkemedelsanvändning av äldre.

”Jobba säkert med läkemedel” är en webbutbildning som riktar sig till omvårdnadspersonal i särskilt boende och hemtjänst i kommunal vård och omsorg.

Webbutbildning om att jobba säkert med läkemedel

Informationsansvarig

  • Maj Rom
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset