Publicerad 7 december 2021

Nyheter i Kolada för ekonomiskt bistånd

Kolada har kompletterats med effektivitetsmått för ekonomiskt bistånd och en egen ingång för jämförelser av kommunens resultat.

Att kunna uppskatta en kommuns effektivitet i siffror och i jämförelse med andra kommuner är en nyhet i Kolada som lanserats under 2021.

Nu finns även effektivitetsmått för ekonomiskt bistånd. Effektivitetsmåttet är en kombination av ett resurs respektive kvalitetsindex. Resursindex är kommunens förväntade resultat i jämförelse med faktiska utfallet. Variabler för resursindex arbetslöshet, genomsnitt över år, andel unga vuxna, andel med förgymnasial utbildning samt andel arbetslösa utan ersättning. Kvalitetsindex baseras på vuxna biståndstagare med ekonomiskt bistånd samt ej återaktualiserade ett år efter avslut från ekonomiskt bistånd.

Stöd att utvärdera sin verksamhet

– Tanken är att kommunerna ska få stöd i utvärderingen av sin verksamhet och kunna se vilka delar av hela kommunens verksamhet där det kan finnas utrymme för förbättringar, säger Roy Melchert, sektionschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Egen ingång i Kolada

Nu finns det en egen ingång i Kolada för att mer detaljerat kunna följa ekonomiskt bistånd. I samband med framtagandet av denna ingång har även ett antal nya nyckeltal tagits in i Kolada. Det gäller bland annat antal biståndsmottagare och utbetalt bistånd i olika grupper.

– Det är glädjande att det nu är ännu enklare att kunna följa sin kommuns resultat och hitta statistik i Kolada, säger Roy Melchert.

Läs vidare:

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset