Publicerad 10 juni 2021

Ny handbok för ekonomiskt bistånd

Handboken för ekonomiskt bistånd och de allmänna råden har arbetats om och uppdaterats. De finns nu publicerade på Socialstyrelsens webbplats.

– Den tidigare handboken för ekonomiskt bistånd var från 2013 och en revidering av den har länge varit efterfrågad av våra medlemmar, säger Roy Melchert, sektionschef på SKR.

Förändringar i lagstiftningen

Handboken har uppdaterats med förändringar i lagstiftningen sedan förra handboken, nya domar från Högsta Förvaltningsdomstolen och JO-uttalanden som tillkommit sedan 2013.

Handboken har också till viss del utökats med avsnitt om förändringsarbete och förebyggande arbete. Socialstyrelsen har också lyft det sociala arbetets betydelse inom verksamhetsområdet.

Även de allmänna råden innehåller uppdatering och en anpassning efter mer aktuella behov och levnadsförhållanden.

Senaste version av SOSFS 2013:1 Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd, Handbok för socialtjänsten (PDF)

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset