Publicerad 11 mars 2021

Så här ansluter kommunen till tjänsten SSBTEK

Här hittar du vägledning och stödmaterial som kan underlätta anslutningen till SSBTEK.

Vägledning

1. Stäm av hur kommunens avtal ser ut

Stäm av hur kommunens avtal ser ut med den it-leverantör som tillhandahåller verksamhetssystemet för ekonomiskt bistånd. Ta exempelvis reda på när det görs uppgraderingar/nya releaser och vilka kostnader som kan uppkomma i samband med anslutning till SSBTEK.

2. Fatta beslut i kommunfullmäktige/nämnd

Fatta beslut, i kommunfullmäktige eller i den nämnd som ansvarar för ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453). Besluta om att:

  • ge SKR i uppdrag att utveckla och förvalta tjänsten SSBTEK
  • anta erbjudandet om användning av tjänsten enligt den invånarbaserade finansieringsmodellen.

Kommunens beslut för SSBTEK (PDF)

3. Teckna avtal med Försäkringskassan

Följ stegen i Försäkringskassans anslutningsprocess genom att ta del av Allmänna villkor för och teckna avtal med Försäkringskassan om SSBTEK:

Avtal och anslutning till SSBTEK - Försäkringskassan

4. För en dialog med kommunens it-leverantör

För dialog med kommunens it-leverantör om hur verksamheten praktiskt får tillgång till tjänsten och den information som finns i den.

5. Ställ krav på informationen

Ställ krav på vilken information it-everantören ska presentera i verksamhetssystemet och på vilket sätt informationen presenteras.

Stödmaterial

Den här informationen finns tillgänglig genom SSBTEK

SSBTEK kan förmedla mer information än vad som behövs för att handlägga ärenden inom ekonomiskt bistånd. För att underlätta för kommunerna att göra sin kravställning gentemot tjänsteleverantörerna har vi sammanställt den information som behövs för att handlägga ärenden inom ekonomiskt bistånd.

Beskrivning av informationsinnehåll i SSBTEK (PDF)

Information till leverantörer

Detta dokument beskriver kortfattat de krav som handläggare av ekonomiskt bistånd har ställt på användargränssnittet för att det ska vara lättanvänt för dem. Dessa krav kan tjänsteleverantörerna utgå från när de bygger användargränssnittet.

Generella krav på användargränssnittet för visning av information från SSBTEK (PDF)

Leverantörer som deltagit i projektet

  • CGI
  • Ilab
  • Pulsen - Magna Cura, Combine
  • Sambruk
  • Tieto.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset