Publicerad 21 april 2021

Exempel från delprojekten Umeå och Växjö

Exempel på utveckling av arbetssätt med samverkan och samordning i fokus i arbetet med hälsofrämjande etablering.

Samverkan och samordning lokalt

Delprojekten har organiserat sig på olika vis utifrån lokala förutsättningar. På lokal nivå samverkar exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, samordningsförbund, kommuner och regioner.

Beredningsgrupp i Umeå

Delprojekt Umeå har skapat en beredningsgrupp som är ett tvärfunktionellt team. Filmen beskriver vilka som ingår i beredningsgruppen och hur de arbetar.

Koordinatorsfunktion i Växjö

I delprojekt Växjö har en koordinatorsfunktion testats som ger ett samordnat stöd till deltagarna i projektet. Filmen beskriver hur det fungerar i praktiken och vad koordinatorn bidrar med.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset