Publicerad 21 april 2021

Exempel från delprojekten Umeå och Växjö

Exempel på utveckling av arbetssätt med samverkan och samordning i fokus i arbetet med hälsofrämjande etablering.

Samverkan och samordning lokalt

Delprojekten har organiserat sig på olika vis utifrån lokala förutsättningar. På lokal nivå samverkar exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, samordningsförbund, kommuner och regioner.

Beredningsgrupp i Umeå

Delprojekt Umeå har skapat en beredningsgrupp som är ett tvärfunktionellt team. Filmen beskriver vilka som ingår i beredningsgruppen och hur de arbetar.

Koordinatorsfunktion i Växjö

I delprojekt Växjö har en koordinatorsfunktion testats som ger ett samordnat stöd till deltagarna i projektet. Filmen beskriver hur det fungerar i praktiken och vad koordinatorn bidrar med.

Informationsansvarig

  • Carina Cannertoft
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset