Publicerad 11 mars 2021

Metodstöd för lokala överenskommelser

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, länsstyrelserna och SKR har i samverkan tagit fram ett metodstöd för lokala överenskommelser om samverkan kring nyanländas etablering.

Metodstödet är framtaget i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket samt Sveriges Kommuner och Regioner.

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering (PDF) Pdf, 1 MB.

Föräldraledighet påverkar möjligheten att ta del av etableringsinsatser. Ett alternativ är att göra en inventering lokalt över insatser som finns för nyblivna föräldrar samt hur information om dessa bäst når målgruppen. I flera kommuner används den öppna förskolan som en arena för olika insatser, exempelvis språkstöd.

Öppen förskola för språk och integration

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset