Publicerad 15 november 2021

Kostnader för läkemedel

En sammanställning av regionernas kostnader för läkemedelsförmånen det vill säga läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. SKR gör en sammanställning varje månad och jämför med föregående år.

Filerna finns i Powerpoint-format för att kunna användas i presentationer men även i pdf-format.

Läkemedelskostnader för 2021

Oktober

I oktober 2021 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 0,2 procent högre än i oktober förra året. Till och med oktober månad ligger kostnaderna hittills i år 1,7 procent högre än motsvarande månader 2020. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 2,8 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med oktober 2021 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med oktober 2021 (PDF) Pdf, 361 kB.

September

I september 2021 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 3,0 procent högre än i september förra året. Till och med september månad ligger kostnaderna hittills i år 1,9 procent högre än motsvarande månader 2020. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 3,0 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med september 2021 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med september 2021 (PDF) Pdf, 405 kB.

Augusti

I augusti 2021 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 5,5 procent högre än i augusti förra året. Till och med augusti månad ligger kostnaderna hittills i år 1,8 procent högre än motsvarande månader 2020. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 3,6 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med augusti 2021 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med augusti 2021 (PDF) Pdf, 401 kB.

Juli

I juli 2021 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 1,7 procent högre än i juli förra året. Till och med juli månad ligger kostnaderna hittills i år 1,2 procent högre än motsvarande månader 2020. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 3,5 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med juli 2021 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med juli 2021 (PDF) Pdf, 341 kB.

Juni

I juni 2021 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 5,9 procent högre än i juni förra året. Till och med juni månad ligger kostnaderna hittills i år 1,2 procent högre än motsvarande månader 2020. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 3,7 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Läkemedelskostnader till och med juni 2021 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med juni 2021 (PDF) Pdf, 410 kB.

Maj

Läkemedelskostnader till och med maj 2021 (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Läkemedelskostnader till och med maj 2021 (PDF) Pdf, 455 kB.

I maj 2021 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 10,4 procent högre än i maj förra året. T.o.m. maj månad ligger kostnaderna hittills i år 0,2 procent högre än motsvarande månader 2020. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 4,1 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

April

Läkemedelskostnader till och med april 2021 (PPT) Powerpoint, 2 MB.
Läkemedelskostnader till och med april 2021 (PDF) Pdf, 473 kB.

I april 2021 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 3,0 procent högre än i april förra året. Till och med april månad ligger kostnaderna hittills i år 2,1 procent lägre än motsvarande månader 2020. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 2,8 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Mars

Läkemedelskostnader till och med mars 2021 (PPT) Powerpoint, 2 MB.
Läkemedelskostnader till och med mars 2021 (PDF) Pdf, 455 kB.

I mars 2021 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 7,2 procent lägre än i mars förra året. Till och med mars månad ligger kostnaderna hittills i år 3,6 procent lägre än motsvarande månader 2020. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 2,9 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Februari

Läkemedelskostnader till och med februari 2021 (PPT) Powerpoint, 2 MB.
Läkemedelskostnader till och med februari 2021 (PDF) Pdf, 450 kB.

I februari 2021 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 1,7 procent högre än i februari förra året. Till och med februari månad ligger kostnaderna hittills i år 1,5 procent lägre än motsvarande månader 2020. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 6,0 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Januari

Läkemedelskostnader till och med januari 2021 (PPT) Powerpoint, 2 MB.
Läkemedelskostnader till och med januari 2021 (PDF) Pdf, 442 kB.

I januari 2021 var kostnaderna för läkemedelsförmånen 4,4 procent lägre än i januari förra året. Den senaste 12-månadersperioden har kostnaderna för förmånen ökat med 6,7 procent jämfört med föregående 12-månaders period.

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset