Publicerad 15 augusti 2022

Fördelning av medel 2022

SKR och regeringen har överenskommelser om satsningar på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Under 2022 fördelas 1 382 miljoner kronor till regionerna. Av dessa kommer 445 miljoner från tilläggsöverenskommelsen för 2021-2022.

Tilläggsöverenskommelsen omfattar bland annat åtgärder för ökad personcentrering samt tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård.

Fokus i båda satsningarna är att stärka kompetensförsörjning och bemanningen inom vårdkedjan för graviditet och förlossning samt att förbättra arbetsmiljön. Pengarna ska också användas för insatser inom neonatalvården, ungdomars sexuella hälsa samt genomförande av Graviditetsenkäten.

Regionerna beslutar vilka insatser de bedömer gör störst nytta för att uppnå målen i överenskommelsen utifrån sina förutsättningar och behov. SKR sammanställer årligen samtliga insatser som gjorts av regionerna i en rapport som redovisas till regeringen. Rapporten för 2021 års arbeten presenteras den 31 mars 2022.

I tabellen nedan framgår hur medlen fördelas 2022.

Skriv tabellbeskrivning här

Region

Medel 2022

Stockholm

319 176 216

Uppsala

52 160 836

Sörmland

39 883 744

Östergötland

62 124 560

Jönköping

48 546 206

Kronoberg

26 896 403

Kalmar

32 685 582

Gotland

8 068 802

Blekinge

21 041 321

Skåne

185 399 420

Halland

44 981 466

Västra Götaland

230 702 198

Värmland

37 473 505

Örebro

40 585 919

Västmanland

36 884 873

Dalarna

38 134 524

Gävleborg

38 096 014

Västernorrland

32 319 540

Jämtland Härjedalen

17 456 995

Västerbotten

36 330 649

Norrbotten

33 051 227

Totalt

1 382 000 000 kr


Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR