Publicerad 11 mars 2021

Fördelning av medel, 2021

SKR och regeringen har en överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Under 2021 fördelas 1 382 miljoner kronor till regionerna. Av dessa kommer 445 miljoner från tilläggsöverenskommelsen för 2021-2022.

Tilläggsöverenskommelse innefattar personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård.

Fokus i regeringens satsning är att stärka kompetensförsörjningen, däribland bemanningen, inom vårdkedjan för graviditet och förlossning samt att förbättra arbetsmiljön. Pengarna ska också användas för insatser inom neonatalvården, ungdomars sexuella hälsa samt genomförande av Graviditetsenkäten.

Regionerna beslutar vilka insatser de bedömer gör störst nytta för att uppnå målen i överenskommelsen. SKR sammanställer årligen samtliga insatser som gjorts av regionerna i en rapport som redovisas till regeringen. Rapporten för 2020 års arbeten presenteras den 1 april 2021.

I tabellen nedan framgår hur regeringen beslutat att fördela 2021 års medel.

Skriv tabellbeskrivning här

Region

Medel överenskommelse 2020-2022 (MKR)

Medel tilläggsöverenskommelse 2021 (KR)

Stockholm

215 942 447

102 555 378

Uppsala

35 036 644

16 639 601

Sörmland

27 024 303

12 834 381

Östergötland

42 187 053

20 035 473

Jönköping

32 949 031

15 648 153

Kronoberg

18 259 455

8 671 779

Kalmar

22 212 584

10 549 200

Gotland

5 421 491

2 574 775

Blekinge

14 375 482

6 827 204

Skåne

125 394 884

59 552 533

Halland

30 374 794

14 425 596

Västra Götaland

156 581 682

74 363 766

Värmland

25 541 586

12 130 209

Örebro

27 600 850

13 108 195

Västmanland

25 028 960

11 886 753

Dalarna

25 972 688

12 334 948

Gävleborg

25 968 173

12 332 804

Västernorrland

22 088 896

10 490 458

Jämtland Härjedalen

11 832 844

5 619 654

Västerbotten

24 667 106

11 714 901

Norrbotten

22 539 047

10 704 243

Totalt

937 000 000 Mkr

445 000 004 Kr


Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR