Publicerad 25 maj 2021
Frågor och svar

Är hälso- och sjukvården skyldig att utfärda särskilda vaccinationsintyg? (uppdaterad 29 oktober 2021)

Hälso- och sjukvårdens skyldighet att utfärda intyg är relativt begränsad och den gäller endast för några särskilt utpekade syften enligt lag. I överenskommelsen och tilläggsöverenskommelsen om vaccination mot covid-19 mellan SKR och regeringen framgår att Sverige ska använda det EU-gemensamt ramverk för vaccinationscertifikat som finns. Staten och SKR är överens om att ett vaccinationscertifikat måste tas fram av en myndighet och inte av regionerna själva.  E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utveckla ett covid-bevis enligt den EU-förordning som EU-länderna gemensamt beslutat om.

För ändamålet resa är det EU:s digitala covidbevis som medlemsländerna nu kommit överens om att införa.

Covidbeviset, E-hälsomyndigheten

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.