Publicerad 5 oktober 2021
Frågor och svar

Hur kan/ska/bör ID-kontroll utföras i skolan när barn i allmänhet saknar id-handlingar? (5 oktober 2021)

All hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att genomföra ID-kontroll och det finns inget undantag för elevhälsan. Det finns flera tillvägagångssätt att bekräfta att den elev som ska behandlas verkligen är den person som hen utger sig för.

  • Det säkraste sättet är genom en ID-handling. Alla elever har däremot inte en ID-handling som de kan ta med sig till skolan.
  • Vårdnadshavaren bekräftar barnets identitet. Det är tyvärr inte alltid möjligt för vårdnadshavare att följa med sitt barn.
  • Inom elevhälsan är ett vanligt sätt att genomföra en identitetskontroll att be eleven uppge sitt namn och födelseuppgifter samt andra personliga egenskaper som är kända för skolsköterskan. En sådan information, dokumenterad i journalen, kan användas av skolsköterskan för kontrollen och bedöms vara tillräckligt i sammanhanget som identitetskontroll.

Vaccinering mot covid-19 kan med fördel ske i skolans lokaler av personal från regionen eller av elevhälsans medicinska insats. För att de som ordinerar och vaccinerar ska kunna bekräfta att det är rätt elev som får rätt insats krävs ett lösningsorienterat och praktiskt förhållningssätt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.