Publicerad 3 april 2024

Assisterad befruktning regioner

SKR rekommenderar enhetlighet i hela landet kring begrepp, kriterier för genomförande, övre och undre åldersgränser samt antalet behandlingar som ska ingå i det offentliga åtagandet.

Rekommendationen är ett led i SKR:s arbete med att ge stöd till regioner i deras arbete med kunskapsstyrning och systematiskt förbättringsarbete inom området assisterad befruktning. Med rekommendationen handlar det om att jämna ut de små skillnader som finns.

SKR rekommenderar

Det har skett en uppdatering av SKRs rekommendation om assisterad befruktning. Förändringen innebär att rekommendationen anpassas till de lagändringar som möjliggör behandling utan genetisk koppling till någon av föräldrarna.

2019 infördes en ändring i lagen om genetisk integritet som innebär att det inte längre finns ett krav på att det blivande barnet ska ha en genetisk koppling till minst en förälder.

Rekommendation assisterad befruktning november 2022

Assisterad befruktning embryodonation och dubbeldonation, Socialstyrelsen

Grunden för rekommendationerna

Under 2012 tog SKR:s sjukvårdsdelegation ett initiativ till ett arbete med en utvidgad kartläggning av området assisterad befruktning. Rapporten bildade ett underlag i landstingens arbete med kunskapsstyrning och systematiska förbättringsarbete för och med patienter och brukare.

Kartläggningen ledde till att SKR:s nationella vävnadsråd fick ett uppdrag att följa upp vissa frågeställningar med en uppföljningsrapport som skickades på remiss under sommaren 2014.

Uppföljningsrapport assisterad befruktning, definitioner och utvecklingsområden, maj 2014 (PDF) Pdf, 262 kB.

Nationella vävnadsrådet

Nationella vävnadsrådet, som arbetar på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner, verkar för samordning och gemensamma nationella strategier och rutiner bland annat gällande frågor om könsceller.

Det nationella arbetet kring könsceller, Nationella vävnadsrådet

Nationella vävnadsrådet har tagit fram flera rapporter och rekommendationer som också har antagits av SKR.

Donation av könsceller från tredjepartsdonator, Vävnadsrådet (PDF)

Rekommendation av riktlinjer för PGD, Vävnadsrådet (PDF)

Åtgärder för att bevara reproduktionsförmågan hos unga, Vävnadsrådet (PDF)

Åtgärder för att bevara reproduktionsförmåga hos vuxna, Vävnadsrådet (PDF)

Rekommendation om enhetliga ersättningsnivåer

Rekommendation ersättning till ägg- och spermiedonatorer (PDF) Pdf, 553 kB.

SKR:s styrelse beslutade i december 2016 om en rekommendation om enhetliga ersättningsnivåer till ägg- och spermiedonatorer.

Donation ska vara altruistisk, det vill säga en donator kan inte få ersättning för donationen, men donatorn ska få sina omkostnader täckta.

Informationsansvarig

  • Kajsa Jansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.