Publicerad 20 december 2021

Assisterad befruktning

Skillnaderna i regionernas erbjudande om assisterad befruktning har minskat. SKR rekommenderar enhetlighet i hela landet kring begrepp, kriterier för genomförande, övre åldersgränser samt antalet behandlingar som ska ingå i det offentliga åtagandet.

Rekommendationen är ett led i SKR:s arbete med att ge stöd till regioner i deras arbete med kunskapsstyrning och systematiskt förbättringsarbete inom området assisterad befruktning. Med rekommendationen handlar det om att jämna ut de små skillnader som finns.

SKR rekommenderar

SKRs styrelse har ställt sig bakom ett underlag från det nationella vävnadsrådet. Det gäller en rekommendation om enhetlighet i regionernas erbjudande till de patienter som söker för att genomgå offentligt finansierad preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD).

Precis som vid andra rekommendationer från SKR innebär ett beslut i SKRs styrelse att det nu är upp till varje region att själv formellt besluta om det.

Regionernas erbjudande av offentligt finansierad preimplamatorisk genetisk diagnostik (PDF) Pdf, 348 kB.

SKR:s styrelse beslutade 2020 att uppdatera de tidigare rekommendationerna om enhetlighet i regionernas erbjudande om assisterad befruktning.

Rekommendation: Assisterad befruktning (PDF) Pdf, 195 kB.

Meddelande från styrelsen: revidering av rekommendationer om assisterad befruktning (PDF) Pdf, 262 kB.

Grunden för rekommendationerna

Under 2012 tog SKRs sjukvårdsdelegation ett initiativ till ett arbete med en utvidgad kartläggning av området assisterad befruktning. Rapporten bildade ett underlag i landstingens arbete med kunskapsstyrning och systematiska förbättringsarbete för och med patienter och brukare.

Kartläggning assisterad befruktning erbjudanden, 2012

Kartläggningen ledde till att SKR:s nationella vävnadsråd fick ett uppdrag att följa upp vissa frågeställningar med en uppföljningsrapport som skickades på remiss under sommaren 2014.

Uppföljningsrapport assisterad befruktning, definitioner och utvecklingsområden, maj 2014 (PDF) Pdf, 262 kB.

Det nationella arbetet kring könsceller, Nationella vävnadsrådet

Rekommendation om enhetliga ersättningsnivåer

Rekommendation ersättning till ägg- och spermiedonatorer (PDF) Pdf, 553 kB.

SKR:s styrelse beslutade i december 2016 om en rekommendation om enhetliga ersättningsnivåer till ägg- och spermiedonatorer.

Donation ska vara altruistisk, det vill säga en donator kan inte få ersättning för donationen, men donatorn ska få sina omkostnader täckta.

Informationsansvarig

  • Ulrika Vestin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR