Publicerad 12 augusti 2021

Handslagsdokument

SKR har samlat alla arbetsplaner som framarbetats av uppstartade delarenor inom Kraftsamling psykisk hälsa.

Ett så kallat handslagsdokument kan ses som en överenskommelse inom delarenan, där den gemensamma problemformuleringen, målbilden för arbetet samt själva arbetsplanen formulerats av delarenans samtliga parter.

Arbetet i Kraftsamlingen, liksom samtliga delarenor, kan sorteras in under Kraftsamlingens tre arbetsområde:

  1. Ett hälsofrämjande samhälle och levnadssätt
  2. Individer rustade för att nå sin fulla potential och välmående
  3. Hållbara stöd till de som behöver

Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt

Meningsskapande i en sekulär tid (PDF) Pdf, 1 MB.Samhällsmobilisering för narkotikaprevention (PDF) Pdf, 980 kB.

Individer rustade för att nå sin fulla potential och välmående

Fungerande skolgång för barn och unga med NPF (PDF) Pdf, 1 MB.Huskurer för psykisk hälsa (PDF) Pdf, 1 MB.Hälsofrämjande digitalt liv (PDF) Pdf, 968 kB.

Hållbara stöd till de som behöver

Hela samhällets suicidprevention (PDF) Pdf, 1 MB.Smart tillgänglighet till hjälp 0-6 år (PDF) Pdf, 1 MB.Smart tillgänglighet till hjälp 7-15 år (PDF) Pdf, 1 MB. Smart tillgänglighet till hjälp unga vuxna (PDF) Pdf, 2 MB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Kontakta SKR