Publicerad 8 april 2021

Metodhandboken

SKR har tagit fram en metodhandbok för att fler ska kunna ta del av arbetet inom Kraftsamling psykisk hälsa och på så vis starta egna delarenor.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Kontakta SKR