Publicerad 25 mars 2021

Kraftsamlingsverkstad

Första veckan i juli 2020, samma vecka som Almedalen brukar äga rum, arrangerade SKR tre webbsändningar om Kraftsamling för psykisk hälsa.

1. Från ord till handling

Flera hundra olika organisationer är nu med och arbetar i Kraftsamling för psykisk hälsa som SKR har tagit initiativ till. Tillsammans har vi identifierat ett mycket stort antal angelägna åtgärder, men vi ser fortfarande många hinder såväl inom som mellan samverkande organisationer när ord ska omsättas i handling. Hur ökar vi tempot på olika beslutande nivåer, och hur kan vi konkret fylla gapen mellan stuprören i de olika verksamheterna?

Medverkande:

 • Anders W Jonsson, Centerpartiet
 • Carola Gunnarsson, (C) SKR
 • Christel Lynch, Folkhälsomyndigheten
 • Emma Holmér, Inera
 • Irene Wennemo, Medlingsinstitutet
 • Lars Stjernkvist, (S) Norrköping kommun
 • Liria Ortiz, psykolog och psykoterapeut
 • Maria Schillaci, Barnafrid
 • Marie Morell, (M) SKR
 • Siri Helle, psykolog
 • Sonny Wåhlstedt, NSPH -Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
 • Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsinstitutet
 • Tomas Bokström, RISE

2. Ett skyddsnät med täta maskor

 • Många ser nu tecken på allvarlig ohälsa i pandemins spår, och varnar för att vi kommer se fler självmord i samhället. Genom aktuell forskning och beprövad erfarenhet vet vi att det finns många olika insatser som verkligen fungerar suicidpreventivt. Hur ser vi till att nå fler i riskgrupper med verkningsfulla åtgärder?
 • Det är nu 25 år sedan psykiatrireformen genomfördes. Hur har villkoren förändrats för dem med allra störst behov? Vilka problem återstår att lösa? Behöver vi en ny reform för att komma vidare?

Medverkande:

 • Anders Printz, Samsjuklighetsutredningen
 • Ann-Kristin Sandberg, NSPH -Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
 • Filippa Gangnér Jenneteg, NSPHiG -Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg
 • Jenny Telander, Folkhälsomyndigheten
 • Laura Korhonen, Barnafrid
 • Lennart Magnusson, Nka - Nationellt kompetenscentrum anhöriga
 • Marie Milling, Hjärnkoll
 • Mikael Malm, SKR
 • Rickard Bracken, Suicide Zero
 • Susanne Nordling, (MP) Region Stockholm
 • Ullakarin Nyberg, Region Stockholm
 • Urban Pettersson Bargo, WeMind

3. Psykisk hälsa för barn och unga

Det är viktigt med förebyggande arbete och tidiga insatser för att främja barns psykiska hälsa och förebygga ohälsa. Hur kan kommuner och regioner förebygga ohälsa? Hur samverkar vi effektivare? Hur ger vi skolan ännu bättre verktyg och förutsättningar för att stärka den psykiska hälsan?

Medverkande:

 • Anna Jonsson, Region Skåne
 • Bodil Båvner, SKR
 • Dennis Hjelmström, Ystad kommun
 • Ebba Östlin, Botkyrka kommun
 • Elinor Kennerö Tonner, Källbrinksskolan
 • Elisabeth Präntare, Region Gävleborg
 • Erica Mattelin, Barnafrid
 • Fred Nyberg, Uppsala universitet
 • Ida Höckerstrand, Ångestpodden
 • Karin Lindström, SKR
 • Leo Gerdén, Sveriges elevråd
 • Linda Welin, BUP Skåne
 • Maria Larsson, Fonden Psykisk hälsa
 • Maria Sjöblom Hyllstam, VGR
 • Mia Frisk, (KD) SKR
 • Michelle Nilsson, NSPH Skåne
 • Sofie Hallberg, Ångestpodden
 • Zophia Mellgren, VGR

Informationsansvarig

 • Ing-Marie Wieselgren
  Projektchef

Kontakt

Kontakta SKR