Publicerad 25 mars 2021

Bekräftelse anmälan Kraftsamling för psykisk hälsa

Tack för att du anmält intresse om att medverka i Kraftsamling psykisk hälsa! Du kommer nu att få löpande information om och inbjudningar till Kraftsamlingens aktiviteter.

Utskicken kommer cirka var 4-6 vecka. Vi hoppas att du kommer att ha möjlighet att medverka.

Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Kontakta SKR