Publicerad 10 november 2021

Anmälan Kraftsamling Psykisk hälsa

Anmäl ditt intresse för att medverka aktivt och få löpande information om och inbjudningar till aktiviteter inom Kraftsamlingen.

Du kommer då att få löpande information om de aktiviteter som anordnas inom ramen för Kraftsamlingen (workshoppar, webbsändningar, seminarier) och få tillgång till material som Kraftsamlingen utarbetar (informationssammanställningar, metodstöd, rapporter).

Du är självklart välkommen att anmäla ditt intresse även om du i detta skede inte kan medverka aktivt, utan endast vill följa arbetet eller ha mer information.
Informationsansvarig

  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Kontakta SKR