Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Ingår preventivmedelsrådgivning i vårdgarantin?

Preventivmedelsrådgivning betraktas som hälsovård och ingår inte i vårdgarantin, men finns med i den utökade uppföljningen i primärvården.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset