Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Vilka yrkesgruppers medicinska bedömningar ingår i den förstärkta vårdgarantin?

Yrkesgrupper med legitimation, inklusive kuratorer, följs upp inom den förstärkta vårdgarantin. AT-läkare följs upp som läkarbesök och PTP-psykologer som psykologbesök.

I den utökade uppföljningsmodellen följs alla yrkesgrupper upp, undantaget medicinsk service. Yrkeskategorierna särskiljs genom Socialstyrelsens KVÅ-koder (klassifikation av vårdåtgärder). Om det saknas en tydlig KVÅ-kod för en viss yrkeskategori, placeras den i gruppen Övrigt.

Om en kod för legitimerad yrkeskategori saknas, krävs en komplettering i KVÅ-registret, något som SKR i så fall kan påtala för Socialstyrelsen.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset