Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Vad gäller vid läkarremiss till annan yrkesgrupp?

Om patienten fått en remiss från läkare, till exempelvis en dietist inom primärvården, är utgångspunkten att läkaren gjort en medicinsk bedömning.

När patienten ska erbjudas tid hos dietisten bedöms utifrån remissen.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset