Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Vad gäller vid egenanmälan via nätet?

Egenanmälan via nätet kan ske till exempelvis KBT-behandling för sömnproblem eller depression. Utgångspunkten är att det rör sig om ett nytt hälsoproblem, och att anmälan bedöms av en psykolog.

Om psykologen bedömer att det egenanmälan innehåller tillräckligt underlag för att att ta beslut om att påbörja en KBT-behandling, är den medicinska bedömningen genomförd.

Om underlaget inte är tillräckligt och det behövs ett bedömningsbesök är behovsbedömning gjord och den medicinska bedömningen ska göras inom 3 dagar från det att anmälan gjordes.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset