Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Kan telefontid till viss yrkesgrupp klassas som kontakt inom vårdgarantin ?

Oavsett vilken yrkesgrupp som svarar för telefonrådgivning avses den initiala behovsbedömningen (0:an).

Om verksamheten planerar för direktkontakter, till exempel via telefon eller video, på ett sådant sätt att kontakterna tidsmässigt och innehållsmässigt motsvarar att traditionellt mottagningsbesök, så kan detta klassas som kontakter inom vårdgarantin. Det betyder att exempelvis telefontid direkt till yrkesgrupper som samtalsterapeuter eller fysioterapeuter/sjukgymnaster räknas, om det handlar om ett nytt hälsoproblem eller oväntad eller kraftig försämring/förändring av ett tidigare känt medicinskt problem eller utebliven behandlingseffekt. De kontakter som ska redovisas ska endast avse
kvalificerad hälso- och sjukvård som dokumenteras i journalen.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset