Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Hur räknas kontakter via chat, brev och telefon?

Chat eller annan form av e-tjänst som ersätter eller motsvarar ett traditionellt enskilt öppenvårdsbesök, innehållsmässigt och tidsmässigt, rapporteras som ett distansbesök. Detta gäller även om svaret inte levereras i realtid.

Kontakt via telefon eller brev som ersätter eller motsvarar ett traditionellt enskilt öppenvårdsbesök, innehållsmässigt och tidsmässigt, rapporteras som telefon- eller brevkontakt.

Observera att det enbart är kontakter som avser kvalificierad hälso- och sjukvård och som dokumenteras i journalen, som ska redovisas.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset