Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Behöver alla professioner finnas på den egna vårdcentralen?

På alla vårdcentraler ska det finnas generalistkompetens med allmänläkare och distriktssköterskor. Vårdcentralerna ska även ha tillgång till annan kompetens, och i förarbetena till lagen anges dietist, fysioterapeut och arbetsterapeut. Alla vårdcentraler behöver dock inte ha alla professioner på plats, men den vårdcentral där patienten är listad ska tydligt kunna beskriva hur samverkan med andra vårdgivare ser ut. Patienten ska kunna få sin bedömning inom 3 dagar på den plats där samverkan finns.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset