Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Återbesök eller ny medicinsk bedömning?

Övergripande ligger ansvaret hos den som bedömer.

Om en sjuksköterska bedömer att en patient behöver träffa exempelvis en fysioterapeut, räknas besöket hos fysioterapeuten som ett återbesök, förutsatt att det för patienten handlar om samma hälsoproblem. Sjuksköterskan gör alltså den medicinska bedömningen, det vill säga Kompetens JA.

Om sjuksköterskan bedömer att någon annan bör göra den medicinska bedömningen, till exempel att patienten behöver träffa en läkare för att undersöka ett misstänkt födelsemärke, ska detta göras inom 3 dagar. Kompetens NEJ.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset