Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Är bokning via webbtidbok nybesök eller återbesök?

Det beror på hur verksamheten har definierat de tider som lagts ut för tidbokning via webben. Under förutsättning att det finns valbara tider inom vårdgarantins 3-dagarsgräns, ska en tid som patienten väljer bortom den tidsgränsen klassas som patientvald väntan.

Den bedömning som görs vid kontakten avgör om patientens hälsoproblem faller inom ramen för vårdgarantin.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset