Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Vad omfattas av rapporteringen?

Den fördjupade uppföljningen i primärvården omfattar allt som definieras som primärvård i VI 2000, oavsett organisation och driftform.Verksamhetsindelningen VI 2000 lades fast våren 2000.

Verksamhetsindelning VI2000

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset