Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Vad är definitionen av medicinsk bedömning?

Med en medicinsk bedömning avses här en meddelad slutsats av hälso- och sjukvårdspersonal till patient. Meddelandet sker i form av en diagnos eller åtgärdskod, och som är dokumenterad i patientens journal eller motsvarande.

Definitionen är hämtad ur Delbetänkande (SOU 2017:53).

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset