Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Ska medicinskt måldatum rapporteras för förstabesöken?

Det är obligatoriskt att rapportera medicinskt måldatum även för första besöket, enligt grundmodellen. Tanken är att medicinskt måldatum ska användas vid uppföljning av tillgängligheten för de patienter som inte omfattas av vårdgarantin. Patienter som omfattas av vårdgarantin ska få sin kontakt inom 3 dagar.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset