Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Ska avvikelseorsak anges när besök inom vårdgarantitiden inte kan erbjudas?

Om patienten inte kan erbjudas tid inom vårdgarantitiden, oavsett om det handlar om en medicinskt orsakad eller patientvald väntan, ska ingen avvikelseorsak anges. Detta eftersom vårdgarantin inte uppfylls.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset