Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Hur ska förnyelse av recept rapporteras?

Förnyelse av recept kan ingå i den förstärkta vårdgarantin och den fördjupade uppföljningen, beroende på omständigheterna.

Ett exempel är en patient som har förhöjt blodtryck, har medicinerat ett par år och vill förnya sitt recept. Om patienten i samband med detta vill göra ett vårdbesök för kontroll, räknas det som återbesök. Om patienten har biverkningar och själv har uppmätt ett förhöjt blodtryck, är det en vårdgarantipatient och ska få en tid för nytt besök inom 3 dagar. Om receptet förnyas utan besökskontakt, till exempel via e-tjänsterna på 1177.se, omfattas patienten inte av vårdgarantin.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset