Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Hur ska avvikelseorsaker anges?

I den nya uppföljningsmodellen finns begreppen patientvald väntan och medicinskt orsakad väntan. I de fall det regionalt funnits annan klassificering, får denna helt enkelt placeras in i begreppen i uppföljningsmodellen.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset