Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Från vilket datum gäller vårdgarantin vid remiss?

När en remiss kommer in, finns flera olika datum att förhålla sig till och som i sin tur påverkar hur de 3 dagarnas vårdgaranti ska räknas – beslut om remiss, ankomstdatum för remiss eller bedömningsdatum. Men det datum som ska vara utgångspunkten är beslut (vårdbehovsbedömning) om att patienten behöver fortsatt kontakt. Det vill säga när remissen bedöms.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset