Publicerad 28 maj 2021

Tillgänglighet, primärvården

SKR har tillsammans med regionerna tagit fram en modell för utökad uppföljning av primärvården. Nu är projektet avslutat och modellen är införd i regionerna.

Tillgängligheten i primärvården mäts i hur stor andel av de genomförda medicinska bedömningarna i primärvården som gjordes inom vårdgarantins tre dagar. Den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Det handlar till exempel om arbetsterapeuter, fysioterapeuter, barnmorskor, dietister, logopeder och psykologer.

Väntetider i vården

På Väntetider i vården går det att se hur lång väntetiden har blivit, med redovisning i form av andel besök uppdelade på tidsintervallen 0-3 dagar. Det går också att se vilken yrkeskategori som tagit emot besöket och i vilken form besöket skett, till exempel om det varit ett traditionellt mottagningsbesök, hembesök, en telefonkontakt eller ett digitalt besök.

Redovisningen genomförs varje månad och uppdateras månatligen.

Väntetider i vården

Resultaten från uppföljningen bygger på datainsamling till den nationella väntetidsdatabasen som SKR står bakom och ger möjligheter till jämförelser inom och mellan regioner. Det skapar i sin tur förutsättningar för att utveckla och förbättra dels hälso- och sjukvårdens tillgänglighet, dels servicenivån för patienterna.

Om modellen

Modellen stödjer färdplanen enligt ”Samordnad utveckling för god och nära vård” (S 2017:01), bland annat genom uppföljningen av en förstärkt vårdgaranti. Uppgifterna till väntetidsdatabasen levereras från regionernas IT-system via automatisk överföring varje månad.

Projektet har pågått sedan 2016 och avslutades vid årsskiftet 2019/2020. SKR:s stöd till fortsätter i ordinarie verksamhet, bland annat genom regionernas väntetidssamordnare.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset