Publicerad 9 november 2023

Vilka informationsmängder är lämplig att dela med andra vårdgivare för SVOD?

SKR har dialog med flera verksamhetsföreträdare om vilka informationsmängder som är viktiga och möjliga att prioritera.

Informationsmängder inbegriper all information som är avgränsad för ett visst ändamål. Det kan till exempel vara:

  • fast vårdkontakt
  • fast omsorgskontakt
  • kontaktuppgifter anhöriga
  • beslut och insatser
  • genomförandeplan
  • svårläkta sår.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.