Publicerad 23 oktober 2023

Vad behöver kommunen respektive regionen göra innan SVOD införs i verksamheten?

Kommuner eller regioner behöver utarbeta avtal, riktlinjer eller överenskommelser lokalt/regionalt mellan vårdgivare och omsorgsgivare. Avtalet/riktlinjerna/överenskommelsen bör bland annat innehålla vilka informationsmängder som ska hanteras i SVOD.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.