Publicerad 20 oktober 2021

Uppdrag till regionerna, patientkontrakt

Under 2021 kommer SKR tillsammans med regionerna att fortsätta att utveckla konceptet Patientkontrakt. Det finns åtgärder som förväntas genomföras av både regionerna och SKR.

I överenskommelsen om God och nära vård beskrivs åtgärder som regionerna förväntas genomföra för att fortsätta införandet av Patientkontrakt.

 • Fortsätta införandet av Patientkontrakt och senast den 30 september 2021 upprätta handlingsplaner för hur Patientkontrakt ska implementeras, följas upp och utvärderas samt beskriva samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården.
 • Inkludera Patientkontrakt i arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom andra sjukdomsområden än cancer, som implementeras i enlighet med beslut inom Regionernas nationella system för kunskapsstyrning.
 • Ge information och utbildning till personal samt samverka med invånare och patienter för spridning av Patientkontrakt.
 • Bidra till utvecklingen av sammanhållen via 1177 Vårdguiden genom arbetssätt och rutiner för en strukturerad dokumentation av Patientkontrakt i lokala it-stöd samt anslutning till tjänster i den nationella tjänsteplattformen.

Införandestöd Patientkontrakt (PDF)

SKR:s insatser

Under 2021 kommer SKR tillsammans med regionerna att fortsätta att utveckla konceptet Patientkontrakt. I SKR:s arbete ingår bland annat:

 • Tillsammans med regioner och kommuner skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och lärande avseende utvecklingen och införandet av Patientkontrakt.
 • Skapa förutsättningar för utvecklingen genom att stödja arbetssätt och rutiner för en strukturerad dokumentation med utgångspunkt i Ineras förstudie om sammanhållen planering via 1177 Vårdguiden.
 • Stimulera och stödja införandet och uppföljningen av Patientkontrakt inom olika verksamhetsområden med särskilt fokus på patienter med komplexa och omfattande behov.
 • Stödja arbetet med att införa patientkontrakt som en del i de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen samt i Min vårdplan cancer.
 • Sprida information om patientkontrakt till invånare och patient- och funktionshinderorganisationer för att öka genomförandekraften i införandet av Patientkontrakt.
 • Bidra till utvecklingen av sammanhållen planering via 1177 Vårdguiden genom att utveckla arbetssätt och rutiner för en strukturerad dokumentation av Patientkontrakt i lokala IT-stöd sam ansluta till tjänster i den nationella tjänsteplattformen.

Informationsansvarig

 • Harald Grönqvist
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset