Publicerad 19 april 2021

Nätverk och forum patientkontrakt

I SKR:s stöd för utvecklingen av patientkontrakt i regionerna ingår att arrangera olika typer av forum för erfarenhetsutbyte.

Lärandeforum

Lärandeforum är en återkommande konferens för de regionala utvecklingsteam som med olika kompetenser jobbar med patientkontrakt i den egna regionen. Lärandeforum är en arena för nationellt erfarenhetsutbyte, lärande, kunskapsbyggande och inspiration. Mötesplatsen är både i fysisk och digital form.

Nätverk med regionala kontaktpersoner

Varje region har en eller flera representanter för patientkontraktsarbetet.

Kontaktpersoner för respektive region

Styrgrupp

Det finns en styrgrupp där beslut fattas som gäller patientkontrakt. I styrgruppen ingår representanter från både regioner och SKR.

  • Hans Svensson, regiondirektör Region Jämtland/Härjedalen (ordförande)
  • Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Kalmar län
  • Rebecca Fredriksson, kommunikationsdirektör Region Uppsala län
  • Emma Spak, sektionschef hälso- och sjukvård, SKR
  • Lisbeth Löpare Johansson, ansvarig samordnare för nära vård, SKR
  • Harald Grönqvist, ansvarig handläggare SKR

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset