Publicerad 19 augusti 2021

Testbädd: träna samverkan med patienter med Esther SimLab-metoden

Medel som söks för detta område syftar till att region och kommun tränar teamsamverkan tillsammans med patient/brukare och identifierar gemensamma förbättringsområden.

Inom det här området erbjuder SKR visst stöd med träningstillfällen och coachning utifrån metoden Esther SimLab, men arbetet genomförs framför allt av regionen och kommun.

Esther SimLab är en modell för att praktiskt träna vård- och omsorgssituationer. Här vävs också in inspiration och medskick från pilottester som genomförts inom äldreomsorgen i Skellefteå kommun inom ramen för Patientkontrakt.

I den praktiska träningen ligger fokus på samverkan och samordning, utifrån ett personcentrerat och teaminriktat arbetssätt. Teamet som tränar består av patient och personal från slutenvården, vårdcentral och kommun.

Esther SimLab har co-designats/utvecklats inom Region Jönköpings län, tillsammans med patientföreträdare.

Esther SimLab, Region Jönköpings län

Innehåll och former för ansökan

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakt

Kontakta SKR