Publicerad 19 augusti 2021

Testbädd: Patientkontrakt som bidrar till patientsäkerhet

Medel som söks inom ramen för detta område, ska bidra till att konkret visa hur Patientkontrakt bidrar till en ökad patientsäkerhet.

En hög grad av samverkan med patienten som delaktig och aktiv i sin egen vård och rehabilitering, bidrar till en ökad patientsäkerhet.

Det som ska prövas och utvärderas är konkreta exempel på hur patientsäkerheten kan öka med en delaktig och medskapande patient. Den rapport som lämnas in förväntas ge inspiration och motivation i den fortsatta utvecklingen av Patientkontrakt.

SKR stöttar till viss del, men arbetet genomförs framför allt av den ansökande regionen.

Innehåll och former för ansökan

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakt

Kontakta SKR