Publicerad 21 juni 2021

Berättelser patientkontrakt

Runtom i Sverige pågår regionernas arbete med att införa patientkontrakt, som en viktig del i att skapa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan. Här ger vi några exempel på framgångsrikt arbete.

För att lyckas nå de effekter som patientkontraktet innebär, är det avgörande hur vården arbetar med värderingar i vardagen och att det blir en del i arbetskulturen.

Västra Götlandsregionen

I Västra Götalandsregionen (VGR) är det struktur och systematik som gäller för att få in personcentrering och patientkontrakt i det som redan görs, från ledning och styrning till processer och rutiner. I februari 2021 beslutades en regional riktlinje för att konkretisera vad patientkontrakt innebär i VGR och nu pågår arbetet för att implementera riktlinjen.

Lärande exempel: VGR jobbar strukturerat med patientens perspektiv

Region Jönköpings län

För att sprida arbetet med Patientkontrakt till alla enheter har regionen bland annat jobbat med genombrottsmetoden och med att föra in överenskommelserna i journalmallar. I samband med utbrottet av coronasmittan våren 2020 användes Patientkontrakt med en checklista, för att få kontroll på vilka personer som låg i riskzonen för att bli sjuka och inlagda på sjukhus. De flesta vårdcentraler fortsatte sedan att använda listan, och därmed blev Patientkontrakt ett funktionellt verktyg för kontroll och uppföljning.

Lärande exempel: Patientkontrakt – ett stöd för nära vård och ökad delaktighet

Dela era berättelser

Kraften i den goda berättelsen kan stärka vårt gemensamma kulturbygge. Vi vill samla och sprida berättelser från både patienter och professionsföreträdare. Berättelser som kan bidra till att synlig- och tydliggöra vad patientkontrakt är i praktiken och vilka värden det skapar. Berättelser som beskriver att patientens egna resurser tas tillvara för att stärka individens egen kraft och frigöra resurser i vården.

Mall för berättelser om patientkontrakt i vardagen (PDF) Pdf, 351 kB.

Upprop till regioner att skicka in berättelser om arbetet med patientkontrakt till SKR (PDF) Pdf, 108 kB.

Hallands sjukhus - kultur och struktur på plats

För medarbetarna vid Rehabiliteringsmedicin vid Hallands sjukhus i Halmstad är arbetet bakom patientkontrakt inte någon nyhet – här finns redan ett långsiktigt, systematiskt och personcentrerat arbetssätt som gör att de fyra delarna i patientkontraktet genomsyrar kulturen.

Under presentationsmaterial finns en film där tre medarbetare och en patient från Hallands sjukhus intervjuas om Patientkontrakt. Filmen kan användas i informationssyfte och finns tillsammans med andra filmer och stödmaterial.

Presentationsmaterial Patientkontrakt

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset