Publicerad 21 juni 2021

Införandestöd, patientkontrakt

SKR har i uppdrag att stödja regionerna i arbetet med att införa Patientkontrakt. Stödet består av flera olika delar.

Sök extra medel för tester av Patientkontrakt

Alla regioner kan söka extra medel för att utveckla konceptet Patientkontrakt, tillsammans med kommuner och invånare. Medel kan sökas under hela 2021.

Erbjudande om extra medel för tester av Patientkontrakt

Webbinarier om patientkontrakt

Under hösten 2021 ger Nära vård SKR tillsammans med Region Jönköpings län och Region Kronoberg tre fristående webbinarier inom ramen för Patientkontrakt.

Praktisk träning tillsammans 7 september

Samskapande med patient- och brukarrörelsen 21 oktober

Lärande kafé, samskapande grupputbildning 30 november

Presentations- och arbetsmaterial

För att arbeta med och berätta om Patientkontrakt i olika sammanhang finns material framtaget som kan användas i verksamheten. Under presentationsmaterial finns korta presentationsfilmer och powerpoint-material.

Presentationsmaterial om Patientkontrakt

Metodstöd för Patientkontrakt

Genom att ställa ”7 frågor” kan verksamheten få ett kvitto på i vilken omfattning delarna i Patientkontrakt genomsyrar arbetssätten i verksamheten. Ett kvitto som speglar grad av samsyn kring hur patienten och vården upplever att delarna i Patientkontrakt fungerar och ett sätt att få veta vilka områden inom verksamheten som behöver förbättras.

Metodstöd - frågor till patienten och vårdgivaren

Fast vårdkontakt

Fast vårdkontakt är en författningsreglerad funktion för att tillgodose patienters behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården. Vägledningen nedan kan underlätta arbetet med att skapa lokala rutiner för fast vårdkontakt.

Socialstyrelsen: Fast vårdkontakt, vägledning (PDF)

Dialogduk

Dialogduken är en guide som kan skrivas ut och användas i mötet med patienten och medskapande av Patientkontrakt.

Dialogduk guide (PDF) Pdf, 150 kB.

Berättelser om Patientkontrakt

SKR medverkar till att fånga upp och sprida exempel som berättar hur Patientkontrakt utvecklas och används och som visar värdet av Patientkontrakt, både ur patientens och vårdgivarens perspektiv.

Berättelser om Patientkontrakt

Forskning

SKR har initierat ett forskningsprojekt för att följa införandet av Patientkontrakt under 2020. Den nationella styrgruppen har beslutat att ge doktor Klara Palmberg Broryd i samarbete med Jönköping Academy i uppdrag att följa det nationella projektet och regionernas arbete.

Följeforskning införande patientkontrakt (PDF) Pdf, 4 MB.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset