Publicerad 17 november 2021

Nära vård hösten 2021

Forskningsfrukostar, konferenser, utredningar och rapporter. Här får du koll på vad som händer nationellt inom omställningen till Nära vård under hösten 2021.

Utöver de aktiviteter som listas nedan arrangerar SKR ett ledarskapsprogram för tjänstepersoner och politiker samt flera dialog- och mötesforum för olika nätverk och målgrupper, bland annat för patient-, brukar- och närståendeorganisationer, professionsföreningar och fackliga organisationer.

Ledarskapsprogrammet Nära vård

November

Tisdag 30 november

Webbinarium

Seminiarium om Lärande kafé som ett sätt att sprida och utveckla Patientkontrakt.
Tid: 13.00-14.30

Patientkontrakt invånare: Lärande kafé, samskapande

Seminarium om Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa för äldre.
Tid: 14.30-16.30

Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa – äldre

Deadline

Sista dagen för Samsjuklighetsutredningen att lämna slutbetänkande.

Slutbetänkande samsjuklighetsutredningen, regeringen

December

Torsdag 2 december

Webbinarium: På spaningen med Nära vård

En digitala eftermiddag där vi möts för att fira årets framgångar inom Nära vård och framtidsspana.

På spaning med Nära vård

Fredag 3 december

SKR Forskningsfrukost

Forskningsfrukost om arbetsmiljö och återhämtning.

Forskningsfrukost 3 december

Lördag 4 december

Utställning

Invigning av utställningen Digitopia på Arbetets museum i Norrköping. SKR delfinansierar utställningen som kretsar kring teman; arbete, vardagsliv, vård och övervakning.

Digitopia, Arbetets museum

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset