Publicerad 19 oktober 2021

Nära vård hösten 2021

Forskningsfrukostar, konferenser, utredningar och rapporter. Här får du koll på vad som händer nationellt inom omställningen till Nära vård under hösten 2021.

Utöver de aktiviteter som listas nedan arrangerar SKR ett ledarskapsprogram för tjänstepersoner och politiker samt flera dialog- och mötesforum för olika nätverk och målgrupper, bland annat för patient-, brukar- och närståendeorganisationer, professionsföreningar och fackliga organisationer.

Ledarskapsprogrammet Nära vård

Oktober

Tisdag 19 oktober

Webbinarium

Seminarium om kostnadseffektiv samverkan för barn och ungas hälsa. Tid: 8.30 - 10.00
Rätt från början, kostnadseffektiv samverkan för barn och ungas hälsa

Seminarium om vård och rätt stöd till psykisk hälsa för barn och unga.
Tid: 14.30-16.30

Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa - barn och unga

Torsdag 21 oktober

Webbinarium

Seminarium om pågående utforskande kring Nära vård och Patientkontrakt.
Tid: 13.00-14.30

Patientkontrakt invånare – samskapande med patient- och brukarrörelsen

Söndag 31 oktober

Ny rapport

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys lämnar rapport om uppföljning av Patientlagen.

Vårdanalys

Coronakommissionen lämnar delrapport.

Coronakommissionens delrapport

November

Fredag 5 november

SKR Forskningsfrukost

Forskningsfrukost om kontinuitet.

Forskningsfrukost 5 november

Deadline

Sista dagen att lämna remissvar för delbetänkandet i Tilllgänglighetsdelegationen.

Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso-och sjukvården, riksdagen

Tisdag 30 november

Webbinarium

Seminiarium om Lärande kafé som ett sätt att sprida och utveckla Patientkontrakt.
Tid: 13.00-14.30

Patientkontrakt invånare: Lärande kafé, samskapande

Seminarium om Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa för äldre.
Tid: 14.30-16.30

Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa – äldre

Deadline

Sista dagen för Samsjuklighetsutredningen att lämna slutbetänkande.

Slutbetänkande samsjuklighetsutredningen, regeringen

December

Torsdag 2 december

Nära vårds framtidsfest

Nära vårds strategidag och mässa med lärande exempel.

Fredag 3 december

SKR Forskningsfrukost

Forskningsfrukost om arbetsmiljö och återhämtning.

Lördag 4 december

Utställning

Invigning av utställningen Digitopia på Arbetets museum i Norrköping. SKR delfinansierar utställningen som kretsar kring teman; arbete, vardagsliv, vård och övervakning.

Digitopia, Arbetets museum

Tisdag 14 december

Konferens

Ledarskapskonferensen.

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset