Publicerad 20 december 2021

Ledarskapsstöd Nära vård

Omställningen av svensk hälso- och sjukvård och omsorg till Nära vård ställer höga krav på ledarskap. SKR arbetar på olika sätt för att stödja ledande tjänstepersoner och förtroendevalda som arbetar med omställningen att driva en så stor förändring som inbegriper både flera huvudmän och många professioner.

Ledarskapsprogram

SKR erbjuder ett ledarskapsprogram för tjänstepersoner, chefer och ledare inom vård och omsorg och förtroendevalda. Syftet är att rusta och stärka deltagarna för ett uthålligt och modigt ledarskap, öka kompetensen i att leda en storskalig förändring samt att dela erfarenheter och lära av varandra.

Programmet genomförs bäst i samarbete länsvis mellan huvudmännen.

Kursdatum och tider

  1. Seminarium 10 februari 13.00-16.00: Att formera oss
  2. Inspirationsseminarium 9 mars 15.00 -16.30: Internationell utblick
  3. Seminarium 7 april 13.00 - 16.00: Att komma i görande
  4. Seminarium 25 maj 13.00 - 16.00: Att bli uthålliga

Anmälan till hela programmet sker genom att anmäla sig till första tillfället.

Anmälan till Ledarskapsprogram Nära vård våren 2022

Handbok om att hantera komplexa system

Att driva en omställning till Nära vård är att driva en omställning i komplexitet. Det är ofta oförutsägbart och dynamiskt och det går sällan att planera exakt hur processen ska gå till.

Den här handboken ger både ger kunskap, vägledning och inspiration i det viktiga arbetet med omställningen. Handboken riktar sig till alla som har ett ansvar att leda eller driva omställningen till Nära vård.

Handbok: Att driva omställningen till Nära vård

Introduktion ledarskap och nära vård

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård på SKR och Klara Palmberg Broryd, teknologie doktor med specialisering på komplexitet, svarar på frågor om ledarskap och Nära vård. Frågorna som ställs är:

  • Vilken roll spelar ledarskapet för omställning till Nära vård?
  • Vad är SKR:s roll i omställningen till Nära vård?

Ledarskapet är centralt för omställningen till Nära vård. Klara Palmberg Broryd menar att ledare både inom regioner och kommuner behöver "kroka arm" och samarbeta i omställningen till Nära vård och att sätta igång och börjar "göra". Lisbeth Löpare Johansson berättar om handboken och ledarskapsprogrammet. Längd: 2 minuter

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset